Roušky jsme si ušili, štíty jsme si sestrojili... A teď? Můžeme se nadechnout?