Raději kvalitní zdravotnictví než jednorázový příspěvek
Co je pro seniory důležitější? Kvalitní zdravotní služby, nebo jednorázový "dárek" 5000 Kč?
Vzhledem k dalším restriktivním opatřením, narůstajícímu počtu zdravotníků, kteří jsou v karanténě nebo se musí starat doma o děti, které nemohou kvůli karanténě do školy nebo školky, mnoho zdravotnických zařízení nebude schopno naplnit ani objem péče, který určuje tzv. Kompenzační vyhláška. Tedy přijdou o peníze. Navíc se čím dále více zdravotníků věnuje provozu odběrných míst. To vše omezuje personální kapacity potřebné k běžnému provozu, zvláště nemocnic.
Nebylo by lépe, kdyby se peníze, dle předpokladů asi 11 miliard korun, určené na předvolební dárek, použilo na pokrytí výpadku příjmů od zdravotních pojišťoven?